Letting you spread your wings

Dear Read More Warrior

[Nederlandse versie onderaan]

I always thought it was scary to put you into the world. I kept you in a little cage for more than a year now. You belonged to me, and no one else was permitted to see you. Nobody knew you existed. Only a few times, I took you on a leash to visit some friends or family. I knew you wanted more.

You wanted to see the world, but I thought it was a bad idea.

You wanted to spread the idea of Lifelong Learning, but I held you back.

You wanted to motivate people to read more books, but I didn’t let you.

You wanted to live.

I realized that I was projecting a lot of my expectations onto you. Maybe, I shouldn’t have done that. I think it is time for me to open the door of your little cage, even though it scares me. I will try to help you as well as I can. I will write stories about you and make drawings of you. I will be your assistant and your guide.

You can spread your wings now, I am proud of you.

I present you the Read More Warrior: https://readmorewarrior.com/

Directed to the reader:

Thanks for reading this, it means a lot to me. I am planning a BIG project that will start around September, so stay tuned.

If you are interested in reading books, Lifelong Learning, writing or drawing, feel free to contact me. I will be very happy to talk to you! 😊

PS I will only ask one thing of you. Would you please go off your phone or computer after checking out https://readmorewarrior.com/? I already feel guilty about stealing your precious time in real life.

[Nederlandse versie]

Het leek me altijd eng om je in de wereld te zetten. Al langer dan een jaar houd ik je gevangen in een klein kooitje. Je was van mij en niemand anders mocht je zien. Niemand wist iets af van je bestaan. Slechts enkele keren heb ik je aan de leiband mee naar vrienden of familie genomen. Ik wist dat je meer wou.

Je wilde de wereld zien, maar ik vond dat een slecht idee.

Je wilde het idee van Levenslang Leren verspreiden, maar ik hield je tegen.

Je wilde mensen motiveren om meer boeken te lezen, maar dat liet ik niet toe.

Je wilde leven.

Ik realiseerde me dat ik veel van mijn verwachtingen op jou projecteerde. Misschien zou ik dat niet mogen gedaan hebben. Ik denk dat het tijd is voor mij om de deur van je kooitje open te zetten, ook al maakt het me bang. Ik zal mijn uiterste best doen om je te helpen. Ik zal verhalen over je schrijven en tekeningen van je maken. Ik zal je assistent en je gids zijn.

Je kan je vleugels nu uitslaan. Ik ben trots op jou.

Ik presenteer u de Read More Warrior: https://readmorewarrior.com/

Gericht naar de lezer:

Bedankt om dit te lezen, het betekent veel voor me. Ik ben een GROOT project aan het plannen dat start vanaf september. Wordt vervolgd.

Moest je geïnteresseerd zijn in boeken lezen, Levenslang Leren, schrijven of tekenen, voel je vrij om me te contacteren. Het zou me heel blij maken om met jou te babbelen! 😊

PS Ik zou je nog één ding willen vragen. Zou je na het bekijken van https://readmorewarrior.com/ misschien van je smartphone of computer af willen gaan? Niet slecht bedoeld, maar ik voel me schuldig om wat waardevolle tijd van je te stelen, die je ook in het echte leven had kunnen spenderen.

Join the Read More warrior Club!

Subscribe to the Read More Warrior’s monthly newsletter for book recommendations, the most important lesson of the month, blog post updates and way more. Stay tuned!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Pssttt...

All the drawings are self-made. Share them with whoever you want, as long as you refer to this website. For commercial use, however, you need my consent.